Sehari Selembar Benang:
bendang = sawah 稻田
ccNeVeRLaND: Tumbuhan Dan Bahagian-bahagiannya